Punjabi Moral Stories for Kids and Students of Class 5, 6, 7, 8, 9, 10 in the Punjabi Language.

 Read Punjabi Moral Story on various topics for Kids and Students.  1.  ਸੁਆਰਥੀ ਮਿੱਤਰ


2.  ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੂਹਾ


3.  ਏਕੇ ਵਿਚ ਬਲ  ਹੈ


4.  ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ


5.  ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕਛੂਆ  


6.  ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ   


7.  ਤਾਕਤ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ


8.  ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ  


9.  ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ


10.  ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕੀੜੀ


11.  ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ


12.  ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ  


13.  ਮੂਰਖ ਬਕਰੀਆਂ 


14.  ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੱਪ 


15.  ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ


16.  ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ


17.  ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ 


18.  ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ


19.  ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰ  


20.  ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬੰਨੇ 


21.  ਸੂਰਜ ਤੇ ਹਵਾ


22.  ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼  


23. ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਬਾਂਦਰ 


24.  ਹਾਥੀ ਤੇ ਦਰਜੀ 


25.  ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ


26.  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ


27.  ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


28.  ਬਗੁਲਾ ਤੇ ਕੇਕੜਾ


29.  ਸਮਝਦਾਰ  ਸਲਾਹ 


30.  ਮੂਰਖ ਕੱਛੂ  


31. ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੱਪ


32. ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ


33. ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ


34. ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲੇ


35. ਬਗਲਾ ਭਗਤ


36. ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ


37.  ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ


38. ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਗਰ 


39. ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਕਰਮਫਲ


40. ਲਾਲਚ ਦਾ ਫਲ


41. ਮਹਿਮਾਨ ਸੇਵਾ


42. ਚਲਾਕ ਕਾਂ


43. ਚਲਾਕ ਗਿੱਦੜ


44. ਸਵਾਰਥੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਚੰਗੀ'


45. ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ


46. ਮੂਰਖ ਦੀ ਸੋਚ


47. ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 


48. ਬੇਵਕਤ ਦਾ ਰਾਗ


49. ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ


50. ਅੱਧੀ ਰਹੇ ਨਾ ਪੂਰੀ


51. ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ


52. ਗੁਫ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 


53. ਲੋਭੀ ਦਾ ਅੰਤ


54. ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜ


55. ਤਿੰਨ ਠੱਗ


56. ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬਲ ਹੈ


57. ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ਲ


58. ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ


59. ਅਭਿਮਾਨੀ ਘੋੜਾ


60. ਬਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦਾ ਨਿਆਂ


61. ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ


62. ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ


63. ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬਲ ਹੈ


64. ਸਿੰਗ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਪੈਰ


65. ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇਕੀ


66. ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕੋ ਭਲਾ


67. ਤਾਕਤਵਾਰ ਗੁਆਂਢੀ


68. ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਕੌਣ ਖਾਵੇ ?


69. ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ


70. ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ


71. ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ


72. ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ


73. ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਸਾਨ


74. ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ


75. ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ


76. ਕੁੱਬਾ ਦਰਖ਼ਤ


77. ਮੂਰਖ ਕੌਣ


Post a Comment

0 Comments