Punjabi Moral Story on "Khargosh te Kachua", "ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕਛੂਆ" for Kids and Students for Class 5, 6, 7, 8, 9, 10 in Punjabi Language.

ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕਛੂਆ 
Khargosh te Kachua


ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਤੇਜ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ | ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਿਆ । ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਕੱਛੁਕੁੰਮੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਕਰਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਛੁਕੁੰਮਾ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਏਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ।

ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਛੁਕੁੰਮਾ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ।

ਸਿੱਖਿਆ :- ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ ।

Post a Comment

1 Comments