Punjabi Moral Story on "Sada Sach Bolo", "ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ" for Kids and Students for Class 5, 6, 7, 8, 9, 10 in Punjabi Language.

ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ 
Sada Sach Bolo


ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਜੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ । ਉਹ ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ । ਬਚਾਓ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ । ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ |

' ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ । ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼ੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ | ਉਹ ਆਜੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । 


ਸਿੱਖਿਆ :- ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |

Post a Comment

0 Comments