Punjabi Moral Story on "Mehnat Da Phal", "ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ" for Kids and Students for Class 5, 6, 7, 8, 9, 10 in Punjabi Language.

ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ 
Mehnat Da Phal


ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ । ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ , ਦੱਬਿਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਮੀਨ ਪੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਲਓ । ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ।


ਉਹ ਨੇ ਜਮੀਨ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਲੇਕਿਨ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ । ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ। ਕਰੀਏ । ਇਕ ਭਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ । ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ । ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ । ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ।

ਸਿੱਖਿਆ :-ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
Post a Comment

1 Comments