Punjabi Moral Story on "Sher te Chuha", "ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੂਹਾ" for Kids and Students for Class 5, 6, 7, 8, 9, 10 in Punjabi Language.

ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੂਹਾ 
Sher te Chuha


ਇਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਿੱਘੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨਦ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਏਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਕ ਚੂਹੇ ਦਾ ਬਿਲ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ| ਏਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਦਬੋਚ ਲਿਆ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੂਹਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾ ਕਰਨ - ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਜੋਰ ਦੀ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । 

ਇਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ । ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਉਧਰ ਚੂਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੂਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ|

ਸਿੱਖਿਆ :- ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |Post a Comment

1 Comments