Punjabi Grammar for kids and students for Class 6, 7, 8, 9, 10 and 12. Complete Punjabi Language Grammar for Board Examination Punjab Board and CBSE.

Punjabi Grammar for kids and students for Class 6, 7, 8, 9, 10, and 12.
1.  ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ 


2.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


3.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਂਵ  ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


4.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


5.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


6.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


7.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਕ  ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


8.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਵਿਸਮਿਕ  ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


9.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਕ-ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


10.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ  ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


11.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


12.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ 


13.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ-ਪਿਛੇਤਰ  ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ.


14.  ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 


15.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


16.  ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ


17.  ਅਖਾਉਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


18.  ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ 


19.  ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ 


20.  ਅੱਧਕ ਵਰਤਣ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ


21.  ਪੈਰੀ ਹ’ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਭੇਦ


22.  ਨ, ਦੇ, ਣ, ਭੇਦ  ਦੱਸੋ 


23.  ਗ-ਘ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਫਰਕ 


24.  ਜ ਤੇ ਝ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ


25.  ਡ, ਵ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ 


26.  ਦ ਤੇ ਧੂ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ 


27.  ਬ ਭ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ


28.  ਬ, ਵ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ 


29.  ਦਾ, ਦੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਭੇਦ


30.  ਕੇ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ


31.  ਸਮਾਨ ਆਰਥਕ ਸ਼ਬਦ


32.  ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ


33.  ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ 


34.  ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ


35.  ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ  


36.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ


37.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ


38.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ


39.  ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੋਲੀਆਂ


40.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਣਤਰ


41.  ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ


42.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 


43. ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ  ਦੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ  


44.  ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


45.  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 


46.  ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 


47.  ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ


48. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


49.   ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ


50.  ਪਠੋਹਾਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ


51.  ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ  


52.  ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ


53.  ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ


54.  ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ


55.  ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ


56. “ਪੋਠੇਹਾਰੀ” Multani “ਮੁਲਤਾਨੀ”,  Majhi “ਮਾਝੀ”


57.  ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ


58. ਭਾਰਤੀ ਲਿਪੀਆਂ


59. ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ


60.  ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ 


61. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 


62.  ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ  


63.  ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ 


64.  ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ


65.  ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਪੀਆਂ
Post a Comment

0 Comments