Punjabi Moral Story on "Kabutar te Kidi", "ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕੀੜੀ " for Kids and Students for Class 5, 6, 7, 8, 9, 10 in Punjabi Language.

ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕੀੜੀ 
Kabutar te Kidi


ਇਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਤੇ ਇਕ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕੀੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ । ਉਸ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ । ਇਕ ਦਿਨ | ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ । ਸੀ । ਵੇਰ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ । ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀੜੀ ਹੇਠਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ | ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੀਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ | ਕੀੜੀ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਕਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ।


ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀੜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਬਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੋਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ , ਕੀੜੀ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ । ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ । ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ | ਕਬੂਤਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ |


ਸਿੱਖਿਆ :-ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ । 
Post a Comment

0 Comments