Most Asked Punjabi Idioms "ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ " on Previous Years Punjab Board and CBSE Examination.

ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ 
Punjabi Idioms1. ਉਹੜ-ਪੁਹੜ (ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰੋਗੀ ਇਲਾਜ) - ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹੜ ਪੁਹੜ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ |

2. ਉਟ-ਪਟਾਂਗ (ਫਜੂਲ)-ਇਕਦੀਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

3. ਉੱਲੂ ਬੋਲਣੇ (ਉਜਾੜ ਪੈਣੀ) - ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ।

4. ਉੱਨੀ ਵੀਹ ਦਾ ਫਰਕ (ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਰਕ) - ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ; ਕਿਤੇ ਉੱਨੀ ਵੀਹ ਦਾ ਫਰਕ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ।

5. ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨਾ (ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਨਾ) - ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

6. ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ (ਰੋਹਬ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ) - ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । 

7. ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਣਾ (ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ) - ਅੱਜ ਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਈਆਂ। ਪਈਆਂ ਹਨ ।

8. ਅਕਲ ਦਾ ਵੈਰੀ (ਮੂਰਖ)-ਹਰਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਅਕਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ।

9. ਅੱਖ ਚੁਰਾਉਣਾ (ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ) - ਸਤਵੰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਖ ਚੁਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ।

10. ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ (ਇਕ-ਇਕ, ਦੋ-ਦੋ ਕਰਕੇ) - ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ 'ਇਕੜ ਦੁਕੜ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

11. ਇੱਕ-ਅੱਧਾ (ਵਿਰਲਾ-ਵਿਰਲਾ) - ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

12. ਸੁੱਖੀ ਲੱਧਾ (ਸੁੱਖਣਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ)-ਹਰਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਲੱਧਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ।

13. ਸਾਹ ਸੱਤ (ਤਾਕਤ) - ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਮਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ।

14. ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ (ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ) - ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਗਈ ।

15. ਸਿਰ ਕੱਢ (ਸਿੱਧ) - ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ । 

1 6. ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ (ਯਤਨ ਕਰਨੇ)- ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

17. ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥੀ (ਜਲਦੀ, ਫਟਾਫਟ) - ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ |

18. ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ (ਧਨ ਆਦਿ) - ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ॥ ਮੈਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਹੱਥ ਕੱਲ ਉਸ ਹੱਥ ।

19-ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ (ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ) - ਮਨਦੀਪ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਟਾ' 1 ਕੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

20. ਕੰਮ ਚੋਰ (ਆਲਸੀ) ਗੁਰਵਿੰਦਰੁ ਖੁਦ ਕੰਮਚੋਰ ਹੈ ।

21. ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ (ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ) ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਨਵਜੀਤ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ।

22. ਕੰਨਾ ਦਾ ਕੱਚਾ (ਲਾਈ ਲੱਗ) - ਅਮਰਜੀਤ ਤਾਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

23. ਖੀਸੇ ਭਰਨੇ (ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜੋਸ਼) - ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਭਰਦੇ ਹਨ ।

24. ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ (ਥੋੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ) - ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੈ ।

25. ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ (ਬਿਖਰ ਜਾਣਾ) - ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਏ ।

26. ਗੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ (ਘਰ ਦਾ ਪੁਰਾ) - ਬਲਰਾਜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਪਰ ਗੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ।

27. ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ (ਬਾਣੀ ਕਰਨੀ)- ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ।

28, ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ (ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ) - ਮੈਂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ।

29, ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ (ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ) -ਉਹ ਸਾਮਣ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

30. ਛਾਈ ਮਾਈਂ (ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ)- ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਵੰਤ ਇਕ ਦਮ ਛਾਈਂ ਮਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ।

31. ਕੜਾ ਛਾਂਟ (ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਕਲਾ) - ਅਰੂਣ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੜਾ ਛਾਂਟ ਹੈ ।

32. ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਯਾਰ (ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)- ਜਗਦੇਵ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰ ਖਾਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

33. ਜਣਾ ਖਣਾ (ਹਰ ਕੋਈ) - ਸਾਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

34. ਜੂਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ (ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ) - ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

35. ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ (ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨਾ) - ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਬੌਲੀ ਚੁੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

36. ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ (ਹਰਾਮ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ) - ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਗਾ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ।

37. ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜੁਆਬ (ਨਾਂਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ) -ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ।

38. ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ (ਮਜਾਕ ਕਰਨਾ) - ਜਦੋਂ ਨਮਿਤਾ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਉਹ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ।

39. ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ (ਉਦਾਸ) -ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ ।

40. ਡੌਰ ਭੌਰ (ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ) - ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਭੌਰ ਹੋ ਗਿਆ । 

41. ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ (ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ) - ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

42. ਤੀਰ-ਤੁੱਕਾ (ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ) - ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਤੀਰ-ਤੁੱਕਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ |

43. ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ (ਬਹਾਦਰ) -ਸਤਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ।

44. ਦਸਾਂ ਨੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ) - ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਸਾਂ ਨੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

45. ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਹੁਣਾ (ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ) - ਸੁਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ।

46. ਧੌਲੀ-ਦਾੜੀ (ਪੱਕੀ ਉਮਰ) - ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੌਲੀ-ਦਾੜੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ।

47. ਨੱਸ ਭੱਜ (ਕੋਸ਼ਿਸ਼) - ਆਖਰ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ।

48. ਨੱਕੋ-ਨੱਕ (ਲਬਾਲਬ) - ਕੈਂਪਾ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਨਿੱਕੇ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ | | 49. ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ (ਧਰਮ ਭਰਾ) - ਸ਼ਰਣਜੀਤ ਮੇਰਾ ਪੱਗਵੱਟ ਭਰਾ ਹੈ ।

50. ਪੋਚਾ-ਪੋਚੀ (ਸ਼ੁਕੀਨ) - ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਚਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

51. ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀ (ਧੋਖੇਬਾਜ) - ਪੁਰੇ ਮਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਸਵਿਤਾ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ।

52. ਬਗਲਾ ਭਗਤ (ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ) - ਸਤਿੰਦਰ ਤਾਂ ਬਗਲਾ ਭਗਤ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੱਝ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਝ ।

53. ਬੁੱਢਾ ਤੋਤਾ (ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲਾ)-ਹਰਮੀਤ  ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਤੋਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ।

54. ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ (ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ) - ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ । 

55. ਝੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ (ਲਕਾ) - ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਤਾਂ ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜਾਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

56. ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ (ਮੂੰਹੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ) - ਨਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਏਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ।

57. ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ (ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਪ ਕਰਨਾ) - ਪਰਮਜੀਤ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

58. ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ (ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ) - ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੇਖਾ ਦੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ।

59. ਲਾਹ ਪਾਹ (ਝਾੜ) - ਮਨਜੀਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਹ ਪਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

60. ਲਪੌੜ ਸੰਖ (ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ) - ਪੁਰੀ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਲਪੌੜ ਸੰਖ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ।

61. ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ (ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ) - ਸਰਬਜੀਤ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ।

62. ਲਗਰ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ (ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ) - ਇਕਦੀਪ ਲਗਰ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ।

63. ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ (ਛੇਤੀ ਨਾਲ) - ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਪਏ ।

64. ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ) - ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ |


Post a Comment

0 Comments