Punjabi Letter on "Jaruri Kam di Chutti layi Principal nu benti patra" , "ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ " Complete Punjabi Patra for Kids and Students.

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ 
Jaruri Kam di Chutti layi Principal nu benti patra 


ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ 

ਐੱਲ.ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 

ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼, ਦਿੱਲੀ


ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ,

ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਬੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ .. ਕੰਮ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ।

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ।

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਧੰਨਵਾਦ


ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਸਾਰੀਕਾ
Post a Comment

0 Comments