Punjabi Letter on " Jurmana Mafi layi Adhyapak nu Bine Patar ", "ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ " complete Punjabi Patar for Kids and Students

ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ । 


ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ,

..ਸਕੂਲ,

ਸ਼ਹਿਰ । 


ਸੀਮਾਨ ਜੀ,

ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗਤਾ-ਟੈਸਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਕੂਲ ਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇਕ ਟਾਂਗੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ । ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ । ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ ।

ਆਪ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, 

ਰਮਾ ਕਾਂਤ ਮੇਰੀਆਂ ।

ਦੱਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ।

ਮਿਤੀ....

Post a Comment

0 Comments